Praca plastyczna grupa 1c

Kap! Kap! Kapią z duchy krople,
Mróz zamienia krople w sople
i na szybach szron rozkłada,
a śnieg pada, pada, pada.