Podpisywanie nowych umów z rodzicami dzieci z rocznika 2019 (nie dotyczy grupy RPO)

Poniedziałek, 14 Czerwiec 2021
W dniach 22-25.06.2021r. Odbędzie się podpisywanie umów o świadczenie usług opiekuńczych na kolejny rok szkolny.
W tych dniach należy się zgłosić do dyrektora żłobka z kompletem dokumentów:
- aktualne zaświadczenia obojga rodziców z zakładów pracy o zatrudnieniu ( w przypadku działalności gospodarczej- aktualny wydruk z ceidg)
druki do pobrania ze strony internetowej żłobka
- umowa o świadczenie usług opiekuńczych: 2 egzemplarze, proszę o wypełniamy rubryki dotyczące danych państwa i dziecka
- zgoda na rozpowszechnianie wizerunku z klauzulą RODO
- oświadczenie- ulga na dziecko- drukują i wypełniają tylko rodzice, którzy od 1.09.2021r. Będą mieć drugie dziecko w przedszkolu publicznym (oprócz zerówki),
- zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku związanego z " Globalnym czytaniem".