Galerie zdjęć

GRUPA 3 -DZIEŃ KROPKI
GRUPA 3 -DZIEŃ KROPKI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-ARTYSTYCZNE

GRUPA  1 A -PIERWSZE URODZINKI KONSTANTEGO
GRUPA 1 A -PIERWSZE URODZINKI KONSTANTEGO

Urodzinki pierwsze masz Pierwsze słowa, pierwsze kroki To dzieciństwa są uroki Rośnij zdrowo, nie...

GRUPA I- ZABAWA DOWOLNA
GRUPA I- ZABAWA DOWOLNA

BUDOWANIE POGODNEJ ATMOSFERY

GRUPA I - KOLOROWE KREDKI
GRUPA I - KOLOROWE KREDKI

ĆWICZENIE MOTORYKI MAŁEJ

GRUPA 3- KOMIKS
GRUPA 3- KOMIKS

KSZTAŁTOWANIE MOTORYKI MAŁEJ

GRUPA 3-ZAJĘCIA MANIPULACYJNE
GRUPA 3-ZAJĘCIA MANIPULACYJNE

ZABAWY KONSTRUKCYJNO-MANIPULACYJNE
ZABAWY KONSTRUKCYJNO-MANIPULACYJNE

GRUPA 3 - PIERWSZE ZABAWY PRZY STOLIKU

ZAJĘCIA RYTMICZNO-RUCHOWE
ZAJĘCIA RYTMICZNO-RUCHOWE

"JESIENNE LIŚCIE" NA MAGICZNYM DYWANIE - USPRAWNIANIE KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ