Powitanie Wiosny 2024

Puk, puk, puk ...w okienko!
- Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę przylaszczek liliowych. 
Idzie piękna pani z jasnymi włosami.
W zielonej sukience, wyszytej kwiatami. 
Idzie, uderza witką wierzbową z baziami.
Pokrywa się wszystko młodymi listkami.
Słono złote świeci, idzie piękna pani.