Dzień Żaby grupa 2

My jesteśmy żabki śmieszki
Posyłamy Wam uśmieszki
W prawo, lewo się kłaniamy
Żabi chór rozpoczynamy
 
My jesteśmy żabki błotne
Na zabawę tak ochotne
Że czystością nie grzeszymy
Kidy dobrze się bawimy