Dzień Chleba

Mało nas, mało nas
do pieczenia chleba.
Tylka nam, tylko nam
ciebie tu potrzeba.

Dużo nas, dużo nas
do pieczenia chleba,
więc już nam, więc już nam,
ciebie tu nie trzeba!