Żłobki zastępcze 2024r

Środa, 24 Kwiecień 2024
Przypominamy, że w sierpniu 2024r. żłobek będzie zamknięty.
Podania o żłobek zastępczy
 mogą składać rodzice, którzy nie mają możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego w tym czasie. Ze żłobka zastępczego można skorzystać maksymalnie przez okres 2 tygodni (10 dni roboczych).
Podanie należy złożyć do dyrektora Żłobka nr 2 w nieprzekraczalnym terminie od 6 do 20 maja 2024r. (nie ma gotowych wzorów podań, każdy pisze indywidualnie).  W podaniu należy wskazać proponowany termin przebywania w żłobku zastępczym.
Do podania (jako załącznik) należy dołączyć zaświadczenia obojga rodziców z zakładu pracy potwierdzające brak możliwości skorzystania z urlopu w tym terminie.

Żłobki zastępcze przysługują tylko dzieciom rodziców czynnie pracujących (nie dotyczą rodziców przebywających np. na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych).
Podania bez zaświadczeń z pracy oraz doniesione po terminie nie będą rozpatrywane.