Opłaty za Żłobek

Poniedziałek, 06 Luty 2023
Informuję, że od 1 marca 2023r.
w związku  z wejściem w życie
UCHWAŁY NR XLVI/1277/23 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie

Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku będzie wynosić:
9 zł za dzień

Opłata stała zostaje zaokrąglona do pełnych złotych i będzie wynosić: 464 zł

Dla posiadaczy ulg będzie to odpowiednio:
Ulga 50%- 232 zł
Ulga 75%- 116 zł
Uchwała o odpłatności w ZŻM - 2023 poz. 783.pdf