Nadzór Dyrektorski.

Czwartek, 22 Kwiecień 2021
U rodzica dziecka z grupy I potwierdzono dodatni wynik na obecność koronawirusa.
Po konsultacji z Inspekcją Sanitarną, grupa I i Ia zostaje objęta nadzorem dyrektorskim do 26 kwietnia 2021r.
Proszę obserwować stan zdrowia dzieci, wykonywać pomiary temperatury i w razie niepokojących objawów
niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Do żłobka przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez żadnych oznak infekcji.